MEDAMERİKAN EVDE SAĞLIK
HİZMETİNİN YARARLARI


  • - Hastamızın teşhis ve tedavi süreçlerinde, ev ortamında bulunmasıyla sağlanan psikolojik yarar,
  • - Tedavinin ve hizmetin kişiye özel olması,
  • - Zamandan tasarruf sağlanması,
  • - Hasta ve hasta yakınının tedavinin seyri boyunca konuya hakim ve bilinçli hale gelmeleri,
  • - Olası enfeksiyon risklerinin önüne geçmesi,
  • - Tedavi süresinde hastanın yakın takibini, kontrolünü ve müdahaleyi kolaylaştırıyor olması,
  • - Pratik, etkin ve güvenilir bir hizmet olması ve günümüz yaşam koşullarına uygunluğu nedeniyle modern toplumlarda tercih ediliyor olması.